Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Ngày 31/5, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) tổ chức Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng số học sinh, sinh viên (HSSV) của trường hằng năm dao động từ 1.800 – 2.100 người; trong đó có khoảng 500 HSSV ở nội trú. Những năm qua, Đảng ủy, Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, trú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đảm bảo an ninh, trật tự; tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV luôn đồng thuận, đoàn kết nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Mặc dù vậy, do nhiều yếu tố nên tại đây cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT).

Các thành viên mô hình “Ban an ninh trường học Xứ Lạng” của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc ra mắt tại hội nghị

Tại Hội nghị, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 với các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; xây dựng, duy trì, củng cố mô hình tự phòng, tự quản về ANTT; tăng cường phối hợp với Công an, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ sở, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài…

Lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân

Tại Hội nghị, nhà trường đã tổ chức ra mắt mô hình “Ban an ninh trường học Xứ Lạng” gồm 31 thành viên.

Các cá nhân nhận giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường tại hội nghị

Nhân dịp này, có 2 cá nhân được tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên xung kích đảm bảo ANTT; 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. 

Nguồn: Hoàng Huấn – Hoàng Thơ | Trang TTĐT CAT Lạng Sơn
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA