Công an huyện Hữu Lũng

Xây dựng pháp luật

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Công an đang trong quá trình xin ý kiến góp ý, xây dựng và hoàn thiện; mới có hiệu lực…

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA