Không quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, vào tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong phiên thảo luận ở hội trường ngày 27/10 vừa qua, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung của dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý và cho rằng dự thảo luật được ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tại phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản tán thành, nhất trí cao với Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật và kết luật dự thảo luật đã đủ điều kiện để trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Về một số ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp thứ 5 về đề nghị quy định quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này trong dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an đã phối hợp với Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Chính phủ trình và không quy định quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như không quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Sở dĩ giữ nguyên quy định như dự thảo Luật là bởi vì: Quyền hạn phải gắn với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi quyền lực nhà nước. Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà tính chất hoạt động là tham gia hỗ trợ theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo trực tiếp của Công an cấp xã nên việc quy định quyền hạn của lực lượng này là không phù hợp.

Về quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này đã được Bộ Công an, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu và thấy rằng, theo dự thảo Luật thì một trong những tiêu chuẩn để công dân được tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định.

Mặt khác, nếu giới hạn độ tuổi tối đa sẽ khó thu hút người dân tham gia, nhất là những người dù nhiều tuổi nhưng vẫn đủ sức khỏe, có kiến thức, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác xã hội. Đồng thời, từ trước đến nay, pháp luật cũng chưa quy định độ tuổi tối đa trong việc tuyển chọn người tham gia lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách, nên việc bổ sung quy định độ tuổi tối đa đối với người tham gia lực lượng là không phù hợp với thực tế. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên nội dung dự thảo Luật như Chính phủ trình là không quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng này.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an | Duy Thanh
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA