Cẩm nang phòng chống tội phạm

Những năm gần đây tình hình Quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp tác động đến nhiều mặt trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia (ANQG) và giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương và biện pháp tăng cường quản lý về ANQG và ANTT, phòng chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG và giữ gìn ANTT trong tình hình mới, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Lực lượng Công an nhân dân

Không nằm ngoài quy luật đó, thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng manh động, liều lĩnh, mang tính chất phức tạp; nhất là tội phạm trên không gian mạng với nhiều chiêu trò hết sức tinh vi, xảo quyệt. Việc biên tập, xuất bản “Cẩm nang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” nhằm giúp toàn thể quần chúng nhân dân hiểu biết kiến thức cơ bản về định danh điện tử; phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao và các biện pháp phòng ngừa; kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy… Cẩm nang gồm 40 trang với bố cục 06 phần:

Phần 1: Kiến thức về định danh Điện tử (Trang 03-10)
Phần 2: Tội phạm hình sự (Trang 11-21)
Phần 3: Tội phạm công nghệ cao (Trang 22-27)
Phần 4: Tội phạm về ma túy (Trang 28-31)
Phần 5: Trật tự an toàn giao thông đường bộ (Trang 32-36)
Phần 6: Phòng cháy, chữa cháy (Trang 37-40)

“Cẩm nang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” của Công an huyện Hữu Lũng là một tài liệu quan trọng, thiết thực mong muốn truyền tải đến quần chúng nhân dân biết và hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phong, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trân trọng cảm ơn !


CÔNG AN HUYỆN HỮU LŨNG
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA