Hội Phụ nữ Công an huyện Hữu Lũng tích cực tham gia cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội cấp tỉnh năm 2024”

Cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức, phát động.

Cuộc thi là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt.

Mã số bài thi 04: Ứng dụng phần mềm Zalo, Google Meet, Camscaner trong sinh hoạt Hội.

Tác giả: Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện.

Link: Tương tác bình chọn TRÊN FACEBOOK (bấm để mở link).

Bên cạnh việc tích cực tham gia cuộc thi, Hội Phụ nữ Công an huyện Hữu Lũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, chia sẻ và học hỏi, qua đó hoàn thiện hơn nữa các giải pháp hay, sáng tạo, dễ áp dụng phổ biến, nhân rộng để nâng cao chất lượng, tạo sự hấp dẫn trong cách thức tổ chức sinh hoạt hội viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội được giao./.

BBT | HPN-ĐTM
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA