Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Lực lượng Không quân Công an nhân dân – Ảnh CAND.com.vn

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng, trong đó đều xác định ưu tiên kinh phí, đầu tư trang bị phương tiện đảm bảo cho lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII, XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 40-NQ/TW ngày 08/11/2004 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới, Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03/8/2015 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 23 Luật Cảnh sát cơ động quy định Cảnh sát cơ động được trang bị tàu bay để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, ngày 31/3/2021 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, trong đó cũng xác định nhiệm vụ đầu tư các loại phương tiện đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động được trên mọi địa hình, thời tiết, khí hậu đủ khả năng trấn áp, ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối, tụ tập đông người bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, khủng bố, đặc biệt là phương tiện đặc chủng như máy bay trực thăng chuyên dùng… và xác định cụ thể lộ trình, giải pháp, kinh phí để triển khai các dự án đầu tư cho Cảnh sát cơ động, trong đó có dự án quản lý, sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng Công an nhân dân. Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị Không quân Công an nhân dân…

Do vậy, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc ưu tiên hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, ngày 01/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1255/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Với vị trí là một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân có nhiệm vụ tổ chức hoạt động bay phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, vận chuyển, tuần tra, giám sát, trinh sát, tác chiến, cơ động chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an theo quy định; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khắc phục thảm họa, thiên tai; tổ chức thường trực sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, hiện nay Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa có quy định điều chỉnh về hoạt động của tàu bay công vụ, trong đó có tàu bay chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho Trung đoàn Không quân Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng Thông tư quy định về tổ chức hoạt động bay của Không quân Công an nhân dân quy định cụ thể về quản lý, khai thác tàu bay;quản lý, khai thác sân bay; thành viên tổ bay và nhân viên bảo đảm kỹ thuật tàu bay; quản lý, điều hành bay; công tác bảo đảm và tổ chức bay; bảo đảm an toàn bay trong Không quân Công an nhân dân là cần thiết.

Dự thảo Thông tư gồm 08 Chương 42 Điều quy định về quản lý và khai thác tàu bay; quản lý và khai thác sân bay; thành viên tổ bay và nhân viên bảo đảm kỹ thuật tàu bay; quản lý, điều hành bay; bảo đảm bay và tổ chức bay; tổ chức bảo đảm an toàn bay của Không quân Công an nhân dân. Áp dụng đối với các đơn vị Không quân Công an nhân dân được trang bị tàu bay có người lái và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định rõ tàu bay của Không quân Công an nhân dân là tàu bay chuyên dùng được Bộ Công an trang cấp cho các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Các đơn vị trong Công an nhân dân được trang cấp tàu bay có trách nhiệm quản lý tàu bay theo quy định, bảo đảm công tác thường trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Dấu hiệu nhận biết của tàu bay Không quân Công an nhân dân bao gồm biểu tượng Quốc kỳ Việt Nam và số hiệu tàu bay. Biểu tượng Quốc kỳ Việt Nam có chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài, kích thước cân đối và phù hợp với từng loại tàu bay; được sơn ở hai bên phần thân và dưới bụng của tàu bay.

Số hiệu tàu bay trong Không quân Công an nhân dân được thể hiện bằng bốn (04) chữ số, trong đó: hai (02) chữ số đầu tiên là số năm mà tàu bay được đưa vào biên chế, hai (02) chữ số tiếp theo là số thứ tự của tàu bay trong biên chế. (Ví dụ: Tàu bay mang số hiệu 2401, được hiểu như sau: 24 – Tàu bay được đưa vào biên chế năm 2024; 01 – Tàu bay thứ nhất của Không quân Công an nhân dân). Dấu hiệu nhận biết được thể hiện trên tàu bay phải bảo đảm có độ bền, rõ ràng và dễ nhận biết bằng mắt thường hoặc bằng các phương tiện nhận biết thông thường khác…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Nguồn: Minh Ngân | Cổng TTĐT Bộ Công an
https://bocongan.gov.vn
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA