Kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Hữu Lũng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình hình TTATGT được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn được kiểm chế, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương./.

BBT | Nguồn video: Truyền hình Lạng Sơn,
Trang truyền hình Hữu Lũng số 24/2024
https://langsontv.vn
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA