[Phóng sự] Hiệu quả mô hình Tổ liên gia tự quản về PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Thời gian qua, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng được triển khai tại địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA