Công an huyện Hữu Lũng

Công tác Hội và phong trào Phụ nữ

Hội Phụ nữ Công an huyện Hữu Lũng tích cực tham gia cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội cấp tỉnh năm 2024”

Cuộc thi là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội…
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA