Chi Đoàn TNCS HCM Công an Hữu Lũng đổi mới sinh hoạt chính trị

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Sáng ngày 06/3/2023, Chi Đoàn Thanh niên Công an huyện Hữu Lũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề Sáng mãi “Tư cách người Công an cách mệnh” theo Sáu điều Bác dạy thông qua cách sinh hoạt đổi mới, thú vị, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên đã được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xem tư liệu về 75 năm Công an nhân dân học tập, làm theo lời Bác; quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy.

Đặc biệt, đoàn viên còn được tham gia trò chơi “Gặt kiến thức – Hái quà vui” với các câu hỏi xoay quanh nội dung, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn viên đã sôi nổi hưởng ứng, thi đua trả lời các câu hỏi và nhận được nhiều phần quà thú vị do Ban chấp hành Chi đoàn chuẩn bị.

Hình thức sinh hoạt sáng tạo, đổi mới đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục nhận thức về việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Buổi sinh hoạt chính trị đồng thời là một sân chơi vui vẻ, thú vị để đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

ĐTN
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA