Công an huyện Hữu Lũng thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP

Xác định trọng tâm của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 là cấp căn cước công dân và định danh điện tử, Công an huyện hữu Lũng đã đã tập trung triển khai thực hiện với mục tiêu sớm đưa Đề án đến với người dân, đi vào cuộc sống.

Với vai trò của cơ quan thường trực, Công an huyện đã tham mưu triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt được những thông tin về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử …

Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp tổ chức được 37 hội nghị tuyên truyền cho trên 6.400 người, phát 2.000 sách pháp luật, 7000 tờ rơi, 50 lượt tin bài, tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, hướng dẫn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và 5.347 Giáo viên và học sinh tại 04 trường THPT đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Công an huyện Hữu Lũng tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền về Đề án 06

Với vai trò chủ công, để thực hiện hiệu quả Đề án 06, Công an huyện đã huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giao chỉ tiêu cho Công an các xã, Thị trấn để phấn đấu thực hiện, đồng thời yêu cầu cập nhật, báo cáo số liệu theo từng ngày, thành lập các tổ công tác của công an huyện xuống thực hiện cấp CCCD và thu nhận định danh điện tử tại địa bàn tất cả các xã trong huyện. Đặc biệt Công an huyện đã thành lập các Tổ kiểm tra do lãnh đạo Công an huyện làm tổ trưởng để kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai và đôn đốc các xã thực hiện. Qua đó có nhiều xã đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Công an huyện Hữu Lũng bố trí 01 tổ thu nhận tài khoản định danh điện tử lưu động tại các xã trên địa bàn

Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện đã duy trì thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử tại bộ phận Một cửa UBND huyện, đồng thời tổ chức thu nhận lưu động thường xuyên tại các xã, thị trấn, các trường học, đơn vị quân đội, kết quả đã cấp được 102.000 CCCD, đạt 100% KH; thu nhận 72.000 tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt mức độ 1, mức độ 2 trên 52.000 tài khoản. Qua đó, hoàn thành vượt chỉ tiêu do tỉnh đề ra.

Công an huyện phối hợp với Huyện Đoàn, Hội LHPN huyện và các lực lượng hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử tại xã Hòa Thắng

Việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã phát huy vai trò phục vụ các nhóm tiện ích của Đề án 06, trong 6 tháng đầu năm huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 10.300 hồ sơ trực tuyến của 15/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu và theo Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có 6.936/8.405 lượt công dân sử dụng CCCD gắn chíp để khám, chữa bệnh đạt 82,5%, chuyển sim điện thoại chính chủ được trên 23.000 trường hợp, làm sạch dữ liệu tiêm chủng được 32.625/33.201 trường hợp, tỷ lệ 98,3%, từng bước đưa Đề án 06 đến với người dân, đi vào cuộc sống.

Hồng Hiệp – Công an huyện Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA