Thông báo Tuyển sinh đào tạo văn hoá nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2024

Ngày 22/5/2024, Công an huyện Hữu Lũng đã ban hành Thông báo số 21/TB-CAH về việc tuyển sinh đào tạo học sinh văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2024, Trang thông tin điện tử Công an huyện đăng tải toàn bộ văn bản như sau:

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA