Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Nghị định này quy định về trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nghị định 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn các nội dung sau:

– Quy định về trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

– Chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết của Nghị định 40/2024/NĐ-CP tại file đính kèm.

BBT
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA