Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân

Xác định được vai trò, vị trí tầm quan trọng của thông tin, nhất là thông tin báo chí, ngày 10/5/2019, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BCA “Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân”

Nội dung thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; trách nhiệm, quyền hạn của người thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân.

Tải về: Thông tư số 11/2019-TT-BCA

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA