Công an huyện Hữu Lũng đẩy mạnh cải cách hành chính

​Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Trong những năm gần đây Công an huyện Hữu Lũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

​Thời gian qua, Công an huyện đã tập trung quán triệt, khiển khai các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Cụ thể hóa bằng các Kế hoạch của Công an huyện và chỉ đạo các Đội nghiệp vụ; Công an các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Công an huyện đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu; chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác CCHC; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên địa bàn, nhất là đối với các giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Công an huyện. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong Công an huyện, kết quả 100% người dân được khảo sát hài lòng trở lên.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ DVC tại Bộ phận Một cửa UBND huyện

​Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính được Công an huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ chiến sỹ đã từng bước được quan tâm đầu tư; nơi tiếp dân được chỉnh trang đảm bảo thoáng mát, sạch đẹp, trang trí đúng quy định và Điều lệnh Công an nhân dân; có bảng niêm yết công khai các quy định về trình tự, thủ tục, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và đặt hòm thư góp ý xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

​Tiêu biểu nhất cho công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua tại Công an huyện, phải kể đến công tác cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh, Công an huyện đã mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hữu Lũng đã tăng cường xuống địa bàn cơ sở, linh hoạt trong cách tổ chức thực hiện như tổ chức các Tổ cấp CCCD lưu động tại địa bàn các xã; đặc biệt là đến tận nhà người già, người khuyết tật, người hạn chế khả năng đi lại để hỗ trợ cấp CCCD cho người dân kết quả đạt 97% công dân trên địa bàn có thẻ CCCD gắn chip điện tử. Bên cạnh đó còn kết hợp tích hợp tài khoản định danh điện tử cho công dân và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNEID) trong giải quyết các thủ tục hành chính.

​Hiện nay các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tiêp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ 01/01/2023 đến nay, Công an huyện đã tổ chức thu nhận 18.360 hồ sơ cấp CCCD; xác thực định danh điện tử cho 20.142 trường hợp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến: tiếp nhận 662 thủ tục đăng ký thường trú; 117 thủ tục đăng ký tạm trú; 111 thủ tục khai báo tạm vắng; xác nhận số CMND và CCCD 80 thủ tục; thông báo lưu trú 1175 thủ tục; đẩy nhanh công tác làm sạch dữ liệu dân cư. Đồng thời triển khai sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đăng ký xe theo phân cấp trên địa bàn huyện, đã tiếp nhận đăng ký 277 xe ô tô; 3.780 xe mô tô trong đó đã tiếp nhận 558 hồ sơ đăng ký xe qua cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

​Đặc biệt, duy trì hiệu quả 02 Mô hình cải cách hành chính tại Công an xã Đồng Tân, Công an xã Cai Kinh và vận hành công tác giải quyết TTHC và dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an xã theo cơ chế Một cửa; vận hành, giải quyết trên 220 TTHC thuộc lĩnh vực QLHC về TTXH và TTATGT được cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài ra Công an huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tiết kiệm thời gian, nang cao chất lượng giải quyết TTHC.

​Những kết quả đã đạt được của Công an huyện Hữu Lũng trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, động lực tích cực để cán bộ chiến sỹ tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong thời gian tới, Công an huyện Hữu Lũng sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác CCHC lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc của cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC và triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thật, nhân rộng các mô hình điểm để nâng cao chất lượng công tác CCHC, đảm bảo phục vụ nhân dân được tốt hơn.

​​​​Hồng Nhung – Công an huyện Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA