Dừng cấp thẻ “Căn cước công dân” để triển khai cấp thẻ “Căn cước”, “Giấy chứng nhận căn cước”

Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội Khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực toàn bộ từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Để chuẩn bị các điều kiện triển khai cấp thẻ "Căn cước", "Giấy chứng nhận căn cước" Công an huyện Hữu Lũng thông báo dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ "Căn cước công dân" từ ngày 25/6/2024.

Dừng cấp thẻ “Căn cước công dân” để triển khai cấp thẻ “Căn cước”, “Giấy chứng nhận căn cước”.

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, Công an huyện Hữu Lũng triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ “Căn cước“, “Giấy chứng nhận căn cước” theo quy định của Luật Căn cước năm 2023./.

Trân trọng thông báo!

Hồng Hiệp
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA