Hiệu quả từ Mô hình Homestay tự quản về ANTT trong XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ tại Đồng Lâm, Hữu Liên

Điểm sáng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn…

BBT | Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông huyện Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA