Một số điểm mới về giải quyết thủ tục đăng ký xe từ ngày 15/8/2023

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hữu Lũng lưu ý người dân một số điểm mới về giải quyết thủ tục đăng ký xe quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Hiệu lực từ ngày 15/8/2023

Một số điểm mới về giải quyết thủ tục đăng ký xe từ ngày 15/8/2023

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Biển số định danh là gì?

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

Đối với chủ xe

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe quản lý theo số định danh cá nhân

Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng lý cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được huyển vào kho biển số để đăng ký cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Một số trường hợp lưu ý

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc TW này sang tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác thì được giữ lại biển số định danh đó.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Được đăng ký, cấp biển số xe tại nơi tạm trú

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (gồm nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tai địa phương nào thì đăng ký tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Quy định về đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá

Tổ chức. cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá đó.

Quy định về độ tuổi đăng ký xe

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Quy định 100% trường hợp kê khai đăng ký xe thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Chủ xe sử dụng mã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Không thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, người vi phạm không được đăng ký xe.

Tổ chức, cá nhân có xe vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, nếu chưa chấp hành xong việc xử phạt hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe.

Quy định khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe:

– Chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm biển số ô tô trúng đấu giá thì chủ xe nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi

Quy định đối với hồ sơ đăng ký cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá

Thời hạn giấy xác nhận biển số xe trúng đấu giá có thời hạn 12 tháng; trường hợp gia hạn tối đa 06 tháng. Quá hạn trên biển số xe sẽ bị thu hồi và đưa vào kho biển số cấp theo quy định./.

Đội Cảnh sát giao thông, trật tự
Công an huyện Hữu Lũng
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA