Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân trên không gian mạng

Ngày 08/6/2023, tại Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND), TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND trên không gian mạng - Nhận thức và thực tiễn”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, cho biết: Công tác nghiệp vụ cơ bản là những hoạt động nghiệp vụ có tính chất nền tảng rất quan trọng trong hệ thống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng ANND; luôn được Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Qua đó, chất lượng các công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND ngày càng được nâng lên.

Theo Thiếu tướng Đoàn Minh Lý, thực tiễn công tác của lực lượng ANND đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề mới, hoạt động của các đối tượng ngày càng diễn ra phức tạp trên không gian mạng. Việc triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trên không gian mạng còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập cả về nhận thức và thực tiễn. Do đó, việc xây dựng lý luận và tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản cũng cần phải tính đến phương hướng triển khai trên không gian mạng.

Thiếu tướng Đoàn Minh Lý phát biểu tại Hội thảo.
Thiếu tướng Đoàn Minh Lý phát biểu tại Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như: Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhận thức về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND trên không gian mạng; những vấn đề đặt ra trong thực tiễn triển khai công tác của lực lượng ANND trên không gian mạng.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, tổ chức công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND trên không gian mạng là hướng đi tất yếu, song đây là vấn đề mới đòi hỏi nhận nhận thức, thực tiễn cần làm sáng tỏ để có sự đồng thuận, tổ chức thống nhất, hiệu quả. Nội dung các tham luận đã bám sát chủ đề Hội thảo, cơ bản đảm bảo tính khoa học, toàn diện, đa dạng về lĩnh vực, vấn đề, cách tiếp cận; thông tin phong phú. Rất nhiều tham luận có hàm lượng khoa học cao, góp phần luận giải, làm rõ những vấn đề về nhận thức, tư duy và thực tiễn công tác nghiệp vụ cơ quan của lực lượng ANND trên không gian mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tổng kết Hội thảo.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tổng kết Hội thảo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về những vấn đề mới trong quan điểm, tư duy, nhận thức của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; bám sát các quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, đánh giá, làm rõ thực tiễn tổ chức công tác nghiệp vụ của lực lượng ANND trên không gian mạng, chỉ ra những kết quả đã đạt được, hạn chế, bất cập và bài học kinh nghiệm; chú trọng vấn đề nhận thức, đào tạo nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ…

Nguồn: Đức Mừng – Mộc Trà | Cổng TTĐT Bộ Công an
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA