06 ngành chức năng ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Chiều ngày 29/5/2023, tại hội trường Công an huyện Hữu Lũng đã diễn ra Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện 06 cơ quan: Công an huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực I, Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt Kiểm lâm huyện và các cán bộ theo dõi, phụ trách chuyên đề.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo Quy chế phối hợp số 01/2019/QC-LN ngày 03/10/2019 của 6 cơ quan, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp mới. Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham gia phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Sau khi thống nhất nội dung, các đồng chí lãnh đạo đại diện 06 cơ quan cùng ký vào bản Quy chế phối hợp với bố cục gồm 04 Chương, 16 điều quy định về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp, hệ thống biểu mẫu, chế độ báo cáo, họp liên ngành và tổ chức thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp

Việc ký kết Quy chế phối hợp là hết sức cần thiết để phù hợp với những sửa đổi, bổ sung của quy định pháp luật liên quan đến tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Đàm Thị Lệ Quyên – Công an huyện
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA