Thể lệ Cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 29/5/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Mục đích Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc và các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia dự thi).

Về nội dung thi, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, cá nhân tham dự Cuộc thi sử dụng thiết bị cá nhân kết nối internet để đăng ký tài khoản và trả lời trực tiếp các câu hỏi tại địa chỉ: https://chuyendoiso.langson.gov.vn Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn stttt.langson.gov.vn và banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Cuộc thi có 04 tuần thi, mỗi tuần thi có tổng số 50 câu hỏi; mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời 10 câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi nêu trên và 01 câu hỏi phụ dự đoán có tổng số người tham gia thi trong tuần. Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 10 phút; Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 01lượt/ngày; kết quả thi được  tính cho lượt dự thi có kết quả tốt nhất, có thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán số người tham gia dự thi đúng nhất trong số các lượt dự thi trong một tuần thi.

Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần liên tục, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ ngày 03/7/2023, kết thúc vào ngày 30/7/2023. Thời gian thi mỗi tuần bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Hai và kết thúc vào 17 giờ 00 phút, Chủ nhật.

Về cơ cấu giải thưởng gồm: giải cá nhân và giải tập thể. Đối với giải cá nhân, mỗi tuần thi có 04 loại giải thưởng, cụ thể: 01 giải Nhất 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì mỗi giải 2.000.000 đồng; 03 giải Ba mỗi giải 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng. Đối với giải tập thể, tính cho cả cuộc thi, chia theo 02 khối cụ thể: Các cơ quan cấp tỉnh, bao gồm công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan, đơn vị về giải thưởng cụ thể: 01 giải Nhất 5.000.000 đồng; 01 giải Nhì 4.000.000 đồng; 02 giải Ba mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đồng; các huyện, thành phố, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức UBND cấp xã; đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn huyện, thành phố về giải thưởng gồm 01 giải Nhất 5.000.000 đồng; 01 giải Nhì 4.000.000 đồng; 02 giải Ba mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đồng./.

Nguồn: Trang TTĐT Sở TTTT Lạng Sơn
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA