Tuyển sinh đào tạo văn hoá nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2023

Thực hiện hướng dẫn của Công an tỉnh Lạng Sơn về tuyển sinh đào tạo học sinh văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT) năm 2023, Công an huyện Hữu Lũng thông báo như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HỒ SƠ XÉT TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc: 150 chỉ tiêu (135 nam; 15 nữ).
  2. Hồ sơ xét tuyển: Công an tỉnh Lạng Sơn được Bộ Công an giao 06 hồ sơ xét tuyển, trong đó có 04 chỉ tiêu Nam, 02 chỉ tiêu Nữ.
  3. Tổ chức xét tuyển: Trường Văn hóa, Cục Đào tạo xét tuyển đối với các hồ sơ do Công an các địa phương trong toàn quốc gửi về; thực hiện xét tuyển từ cao xuống thấp theo tiêu chí tại mục 3.9.4 của Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02, ngày 24/3/2023 của Bộ Công an cho đến hết 150 chỉ tiêu.

II. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH

Học sinh trúng tuyển, nhập học Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng CAND; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp CAND nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ

  1. Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng

1.1. Đối tượng tuyển thẳng

– Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND.

– Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên).

– Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND.

– Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND.

– Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

1.2. Điều kiện tuyển thẳng

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

– Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển.

– Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở.

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

  1. Xét tuyển theo số lượng hồ sơ Bộ Công an giao

2.1. Đối tượng: Người dân tộc thiểu số.

2.2. Điều kiện:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

– Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển.

– Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở.

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

– Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:

+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.

– Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú.

– Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN

  1. Thời gian: Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận đăng ký sơ tuyển từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 28/6/2023.
  2. Địa điểm: Đội Tổng hợp, Công an huyện Hữu Lũng.
  3. Thủ tục đăng ký sơ tuyển:

Học sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến Công an huyện, khi đến mang theo các giấy tờ sau:

– Giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân (bản sao công chứng).

– Xác nhận thông tin nơi cư trú (Yêu cầu phải xác nhận rõ thời gian thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu,…).

– Học bạ THCS và Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản sao công chứng).

– 04 ảnh 4×6 (trong đó 02 ảnh cho vào phong bì, đằng sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

– Bản sao công chứng các loại tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Lưu ý: Các giấy tờ trên phải thống nhất về họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (theo giấy khai sinh); quê quán; hộ khẩu thường trú; dân tộc… Trường hợp học sinh có bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng phải có hồ sơ hợp lệ xác nhận con nuôi và thẩm tra lý lịch bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng. Đối với học bạ THCS, đề nghị Nhà trường ghi rõ tên môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc…).

  1. Lệ phí tuyển sinh (sơ tuyển, khám sức khỏe):

– Lệ phí sơ tuyển (theo quy định của Bộ Công an): 120.000 đồng/thí sinh.

– Lệ phí Khám sức khỏe, làm các xét nghiệm: 550.000 đồng/thí sinh.

  1. Thời gian khám sức khỏe và kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc:

– Thời gian: 07h30 ngày 06/7/2023.

– Địa điểm: Bệnh xá, Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 9B, đường Trần Quang Khải I, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn).

Công an huyện Hữu Lũng thông báo tuyển sinh đào tạo học sinh văn hóa nhỏ tuổi năm 2023, các thắc mắc đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Thế Anh – Cán bộ tuyển sinh, số điện thoại 0969.230.989./.

Tải về tài liệu gốc: TB tuyển sinh trường Văn hóa năm 2023

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA