Thông báo về đấu giá biển số xe ô tô

Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 30/9/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức 09 phiên đấu giá biển số xe ô tô (ngày 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30) với 492 biển số được đấu giá thành công, dự thu trên 200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, trong đó biển số 51K-888.88 của địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức đấu giá kỷ lục cao nhất lên tới 32,34 tỷ đồng. Tại phiên đấu giá ngày 28/9/2023, Lạng Sơn có 01 biển số xe ô tô con 12A-216.66 được đấu giá thành công với giá trúng đấu giá 110 triệu đồng.

Ảnh minh họa | Trang TTĐT CAT Lạng Sơn

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại phòng CSGT nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại phòng CSGT quản lý biển số xe ô trúng đấu giá đó.

Dự kiến phiên đấu giá tiếp theo sẽ tổ chức vào ngày 03, 04/10/2023 với 500 biển số chờ đấu giá của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc (Thông báo số 19/2023/TB-VPA, ngày 28/9/2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam và danh sách 100 biển số sẽ đấu giá ngày 03/10/2023, trong đó Lạng Sơn có 03 biển số được đấu giá trực tuyến: 12A-218.66, 12A-219.89, 12A-220.68; Thông báo số 20/2023/TB-VPA, ngày 29/9/2023 và danh sách 400 biển số đấu giá ngày 04/10/2023, trong đó Lạng Sơn có 02 biển số được đấu giá trực tuyến: 12A-219.81, 12A-219.96).

Công ty Đấu giá cũng đã thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô từ ngày 05/10/2023 đến ngày 20/10/2023 với danh sách 1000 biển số xe ô tô tiếp tục được đưa ra đấu giá. Để biết thêm thông tin chi tiết, tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam theo đường dẫn: dgbs.vpa.com.vn để tìm hiểu và đăng ký tham gia đấu giá khi có nhu cầu.

Đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Đồng thời góp phần tăng ngân sách Nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, là nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để người dân biết, tham gia./.

Nguồn: Minh Vũ – Trang TTĐT Công an tỉnh Lạng Sơn
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA