Thông báo tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND

Thực hiện Kế hoạch số 3767/KH-CAT-PX01, ngày 10/8/2023 của Công an tỉnh Lạng Sơn về việc Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND (gọi tắt là Văn bằng 2 tuyển mới), Công an huyện Hữu Lũng thông báo tuyển sinh như sau:

NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA