Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân nhân tối cao và Toàn án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Thông tư liên tịch gồm 05 Chương, 19 Điều, thay thế Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh về nhân thân, lý lịch, đặc điểm nhân dạng, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thủ tục, thời hạn thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các Cơ quan điều tra của Công an nhân dân; Trại giam, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Cơ quan điều tra VKSND tối cao; VKSND và TAND các cấp; Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Lãnh đạo Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân nhân tối cao và Toàn án nhân dân tối cao liên tịch ký ban hành Thông tư.

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch quy định các thông tin, tài liệu Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của Công an nhân dân, bao gồm: Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can, quyết định truy nã, quyết định đình nã.

Các thông tin, tài liệu VKSND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp của Công an nhân dân gồm: Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can do VKSND ban hành; Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can do VKSND ban hành. Đối với những vụ án do bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư khởi tố, điều tra và kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND có thẩm quyền đề nghị truy tố theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) thì VKSND thông báo hoặc gửi những thông tin, tài liệu theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp.

Các thông tin, tài liệu TAND thông báo hoặc gửi về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ của Công an nhân dân gồm: Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật; Bản án hình sự phúc thẩm; Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo do Tòa án ban hành; Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm; Quyết định tổng hợp hình phạt; Quyết định đình chỉ thi hành án; Quyết định về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước; Biên bản thi hành án tử hình.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA