Quy định mới về giảm lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 01/7/2023

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 01/7/2023. Trong đó, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50% so với hiện hành.

Theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC, kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, lệ phí cấp căn cước công dân sẽ bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Cụ thể, từ 01/7/2023, công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ nộp lệ phí với mức 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Ngoài ra, theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Thông tư số 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023./.

BBT | Nguồn Cục CSQLHC về TTXH
NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ TIN MỚI ĐỒNG Ý BỎ QUA